1

Getting My กำจัดเพลี้ย To Work

News Discuss 
อาจเกิดจากมดที่ติดเชื้อ เป็นพาหะนำเพลี้ยอ่อนจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ให้น้ำกับแปลงพืชในวันรุ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความชื้น สำรวจแปลงพืช ถ้ายังพบศัตรูพืชเป้าหมายให้พ่นเชื้อราบิวเวอเรียซ้ำ ซึ่งการกำจัดเพลี้ยด้วยพวกสมุนไพรไล่แมลง น้ำส้มควันไม้ หรือน้ำหมักชีวภาพ ด้วยวิธีการต่างๆข้างบน นั้น มักเป็นการใช้กลิ่นฉุนของสมุนไพร กลบกลิ่นของพืชหลัก เพื่อให้ศัตรูพืชจดจำกลิ่นต้นไม้หลักไม่ได้ วิธีการแบ... https://menachemy749xvt3.cosmicwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story