1

آخرین اخبار «خرید ملک اقامت

News Discuss 
کارفرما در ترکیه نیز باید ظرف ده روز کاری پس از درخواست متقاضی، مدارک لازم را به وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه (MLSS) ارائه دهد. در صورت تأیید مجوز کار توسط وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه، فرد خارجی باید هزینه ویزای ورود، حق مجوز کار و هزینه http://andre070cq.articlesblogger.com/30034852/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story